Ange ditt personnummer på formatet: YYYYMMDDXXXX
Personuppgifterna kommer endast att behandlas internt inom FST för att sammanställa information i databasen för avräkning av FST-bonusmedel samt för sammanställning av information i FST:s medlemsregister. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.